Rahul Roy Season 1

Ashutosh Kaushik Season 2

Vindu Dara Singh Season 3

Shweta Tiwari Season 4

Juhi Parmar Season 5

Urvashi Dholakia Season 6

Gauahar Khan Season 7

Prince Narula Season 9

Manaveer Gurjar Season 10

Shilpa Shinde Season 11

Dipika karkar Season 12

Siddharth Shukla Season 13

Rubina Dalaik Season 14

Tejasvi Prakash Season 15

MC Stan Season 16

Gautam Gulati Halla Bol

Divya Agarwal OTT 1

Elvish Yadav OTT 2